Zastosowanie melatoniny i propolisu.

Zastosowanie melatoniny na dobry sen

Melatonina spray jest syntetyczna i wytwarzana przez człowieka. Ponieważ melatonina wzmaga uczucie senności, stosowana jest w celu:

  • zmęczenie spowodowane różnicą czasu (jet lag), najczęściej spowodowane podróżą samolotem do innych stref czasowych,
  • zaburzenia rytmu dobowego wśród osób niewidomych,
  • zespół opóźnionej fazy snu – zaburzenie charakteryzujące się późnym zasypianiem i wstawaniem w stosunku do przedziału czasowego uznawanego za normalny w danym społeczeństwie; moment zaśnięcia przesuwa się z 3 do 6 godzin i utrudnia funkcjonowanie w społeczeństwie np. wstawanie do pracy,
  • problemy ze snem wśród pracowników zmianowych, którzy śpią zarówno w dzień, jak iw nocy,
  • problemy ze snem wśród dzieci z autyzmem lub ADHD,
  • bezsenność spowodowana różnymi przyczynami.

Wpływ propolisu na oczy
 Preparaty oftalmiczne okazały się obiecujące; na przykład w leczeniu neowaskularyzacji rogówki. W jednym z badań postawiono hipotezę, że właściwości antyproliferacyjne propolisu z estru fenetylowego kwasu kawowego i flawonoidów mogą hamować szlaki cyklooksygenazy i lipooksygenazy prowadzące do neowaskularyzacji rogówki.15.   Propolis krople to jedno z najnowszych osiągnięć w leczeniu zespołu suchego oka

Naukowcy porównali 1-procentowy wodny ekstrakt propolisu z 0,1% deksametazonem i solą fizjologiczną, aby określić, czy jest on skuteczny w kontrolowaniu CNV u królików. Wykorzystując azotan srebra do kauteryzacji określonego obszaru rogówki (5 do 5,5 mm), zwierzęta te analizowano po siedmiu dniach ze znacznie zmniejszonymi objawami leczonymi miejscowym WEP 1 procent (41,0 ± 14,1) i deksametazonem 0,1% (39,4 ± 11,0) w prawie równych proporcjach w porównaniu z kontrolami.15

Badacze doszli do wniosku, że przeciwzapalne działanie propolis może być związane z jego wpływem na różne mediatory stanu zapalnego, takie jak prostaglandyny, leukotrieny i histamina.