Na czym polega pomoc duchowa?

Jedną z głównych potrzeb ludzi wobec Boga, a tym, co On chce ludziom dać, jest wolność duchowa, wolność emocjonalna, wolność od grzechu. Boża pomoc duchowa opiera się na Bożych słowach i Bożej mocy, która w jednej chwili może wyzwolić człowieka z niewoli. Zniewolenie psychiczne to stan, w którym nie jesteśmy wolni w pewnych sprawach w naszym życiu. Są problemy, z którymi nie potrafimy sobie poradzić, one nas niszczą, powodują lęk, depresję – odbierają radość życia, miłość, wolność i bezpieczeństwo. Leki i terapia „pomagają” zakopać i uśmierzyć problem, podczas gdy Pan Jezus daje realne i trwałe rozwiązanie. Problemy psychiczne mogą być związane z różnymi problemami, takimi jak: Uzależnienie (alkohol, narkotyki itp.) nieunikniony grzech, strach, stan niepokoju strach przed śmiercią, depresja, myśli samobójcze, nienawiść, choroba umysłowa, bezsenność i inne.

Trwałe uwolnienie duchowe

Tylko prawdziwe i trwałe uwolnienie od problemów duchowych zapewnia Pan Jezus. Bóg chce obdarzyć nas wszystkich wolnością, poprzez swoje Słowo wskazuje drogi, jakimi możemy podążać ku duchowej wolności. Jeśli uważasz, że w jakiejś dziedzinie potrzebne jest pomoc duchowa, rozważ poniższe sugestie, które pomogą rozwiązać Twoje problemy i odzyskasz wolność, spokój i radość życia. Niezależnie od aktualnej sytuacji, zawsze możesz zwrócić się do Jezusa o pomoc! Bóg jest miłosierny, więc zawsze jest dostępny, aby pomóc ci. Innym sposobem rozwiązania problemów duchowych jest skrucha. Twój związek z kwestiami duchowymi może wynikać z tego, że nigdy naprawdę nie przyjąłeś Jezusa jako swojego Zbawiciela i nie żałowałeś za swoje grzechy.

Nowe życie

Idź za Bogiem, a dowiesz się co to jest zbawienie. Chrzest (z wiary, a nie ceremonia) daje nowe życie w Panu Jezusie. Osoba ochrzczona otrzymuje zupełnie nową tożsamość dziecka Bożego. Długi starca, przekleństwa i inne nieprzyjemności zostają usunięte. Twój problem mógł mieć demoniczne pochodzenie. Następnie ważne jest, aby poprosić wierzących, aby modlili się o twoje zbawienie od demonicznego ducha. Przyczyną twoich duchowych problemów może być traumatyczne przeżycie, zranienie lub odrzucenie. Rozwiązaniem jest przeniesienie swoich trosk na Jezusa, świadome powierzenie Mu ich, poddanie się, uwolnienie od ciężaru. Za grzechy, których należy się wyrzekać uważa się: praktyki okultystyczne, grzeszne związki, toksyczne więzi, nienawiść do drugiego człowieka, przekleństwa i inne.

Przebaczenie

Słowo Boże mówi, że jeśli my nie przebaczymy innym, Bóg nie przebaczy nam. Przebaczenie jest cierniem i wrzodem w naszych sercach. Problemem w twoim życiu może być brak Bożego przewodnictwa. Skoncentruj się bardziej na Bogu, poświęć się Królestwu Bożemu, módl się, pość, czytaj Biblię, wstąp do kościoła itp. Ani czas, ani najskuteczniejsza modlitwa nie załatwią za ciebie kroków. Te kroki do życia w wolności mogą wydawać się trudne i bolesne. Musimy to potraktować jak wyjęcie ciernia z nogi: na początku jest dużo bólu, który szybko ustępuje i przeradza się w szczęście i wolność! Wszystkie drogi do wolności mają wspólną moc miłości, łaskę Bożą i wspólny mianownik mocy. Musisz ukorzyć się przed Panem Jezusem, zaprzeć się siebie, zrobić krok wiary i zaufać Mu.

Jeśli są CI ciągle potrzebne dowody na istnienie Boga zacznij ich szukać!