Czy chrzest niemowląt jest biblijny?

Jeśli interesuje Cię ten temat prawdopodobnie masz wątpliwości czy, aby na pewno chrzest niemowląt jest biblijny. Być może przeczytałeś biblię i nie zauważyłeś tam tego zwyczaju. Być może odbyłeś z kimś rozmowę na ten temat i tamta osoba chciała Cię przekonać o tym, żeby nie chrzcić dzieci w kościele katolickim lub na odwrót. Żyjąc w Polsce temat chrztu niemowląt zdaje się być oczywisty jak to, że Piłsudski był patriotą, a Wałęsa bohaterem. Dorastając jednak sami zaczynamy się zastanawiać nad tymi zdaje się pewnymi tezami i  szukamy faktów. Zacznijmy od podstaw, czyli od biblii, ponieważ jest to jedyne miejsce, któremu na 100% można zaufać, aby rozstrzygnąć prawdy teologiczne.

Czym jest chrzest w Biblii?

Chrzest w biblii to słowo báptisma oznaczające bezpośrednio „zanurzenie” . O chrzcie czytamy najpierw, gdy Jan Chrzciciel chrzcił ludzi, a także Pana Jezusa w Jordanie, po to, aby ich przygotować na przyjście Mesjasza, aby prostowali ścieżki. Był to chrzest ku pokucie i służył temu, aby lud się uświęcił i uwierzył Panu Jezusowi, który lad chwila miał się objawić światu. Nie był to ten sam chrzest w wodzie, którym kazał chrzcić później Jezus po swoim zmartwychwstaniu.

Po zmartwychwstaniu, jak czytamy w Dziejach Apostolskich uczniowie chrzcili w Pana Jezusa. Był to chrzest polegający na połączeniu się z Panem Jezusem, w jego śmierci i zmartwychwstaniu. Zanurzając w wodzie w Pana Jezusa odbywa się pogrzeb nad naszym stary życiem, zepsutym człowieczeństwem, obmywamy się z grzechów.  Chrzest wodny w biblii był poprzedzony pokutą zz grzechy i własną wiarą w Pana Jezusa, a także powiązany z chrztem Duchem Świętym.

Czy można chrzcić niemowlęta?

W biblii nie znajdujemy sytuacji, w której były chrzczone niemowlęta lub fragmentów bezpośrednio na to wskazujących. Czytając całościowo biblię zaczniemy dostrzegać, łącząc różne fragmenty na ten temat jak puzzle, że chrzczono ludzi, którzy uwierzyli ewangelii. Więc gdy czytamy, że ktoś się ochrzcił z całym domem nie powinniśmy naciągać pod to niemowlęta. Tak jak czytamy, że Pan Jezus uzdrowił wszystkich, musimy rozumieć, ze uzdrowił tych, którzy do niego przyszli. No dobrze, ale w biblii nie ma również wielu innych sytuacji.

Chrzest niemowląt nie jest Biblijny

Chrzest niemowląt nie jest biblijny i nie ma znaczenia w duchowym świecie, jest tylko polaniem główki i tradycją. Chrzest wodny musi być poprzedzony własną wiarą i pragnieniem. Musi być poprzedzony świadomością grzechu we własnym życiu i pokutowaniem z niego. Musi być dokonany przez zanurzenie w wodzie, a nie polanie główki. Musi być dokonany jako chrzest w Jezusa Chrystusa, którym Jest Bogiem Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Chrzest niemowląt nie spełnia tych podstawowych wymogów biblijnych, więc nie można go uznać za ważny. Ale co jeśli ktoś wierzy, ze był on ważny i takim go uznaje? Czy jak zjesz kawałek tortu, ale wierzysz, że to był kotlet, to był to kotlet? Albo jeśli wierzysz, że bijąc się trzy razy w pierś pokutowałeś z grzechów to pokutowałeś z grzechów?

English answer

Infant baptism is not biblical and has no meaning in the spiritual world, it is only a pouring of the head and a tradition. Water baptism must be preceded by one’s own faith and desire. He must be preceded by the awareness of and repentance of sin in his own life. Must be done by immersion in water, not by pouring over the head. It must be performed as baptism into Jesus Christ, who is God the Father, Son and Holy Spirit. Infant baptism does not meet these basic Scriptural requirements and is therefore not valid.